דירקטורים תחת אש

לבעלי מניות בחברה, דירקטורים ונושים זכות להגיש תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת. הניסיון שהצטבר עד כה בקשר לתובענות ייצוגיות מלמד כי הגם שבמקרים מסויימים נטען כי אמצעי זה נוצל שלא בתום-לב, הייתה לו השפעה משמעותית על שינוי נורמות בניהולן של חברות בכלל, וחברות ציבוריות בפרט

להמשך קריאה דירקטורים תחת אש

"תביעה נגזרת?…לא תודה" או – איך להימנע מתביעה נגזרת?

הפשרה היקרה של משפחת מנור ומשפחת לבנת עם נושי קונצרן אי.די.בי מהווה תקדים בדין הישראלי: בעל מניות מחזיר כסף בגין חלוקת דיבידינדים אסורה לכאורה, פשרה זו מציגה את כוחה הרב של שחקנית יחסית חדשה בשוק - התביעה הנגזרת.

להמשך קריאה "תביעה נגזרת?…לא תודה" או – איך להימנע מתביעה נגזרת?