כל סוגי החברות

בישראל פועלות מאות אלפי חברות אשר מאוגדות תחת סוגים שונים של חברות: ציבוריות, פרטיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ועוד. לכל אחת מסוגי החברות ייחודיות משלה בכל הנוגע לאופן התנהלות החברה ונושאי המשרה בה. בחלק זה תוכלו למצוא מידע מפורט על כל סוגי החברות בישראל ועל שלושת האורגנים העיקריים בה: בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה. הדירקטוריון הוא הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. למעשה הוא משמש כ"מערכת האיזונים והבלמים" של החברה.

להמשך קריאה כל סוגי החברות

קונצרנים

מספר סוגים אופייניים לחברות קונצרן המרכזות את מירב הפעילות הניהולית הן חברות אחזקות, חברות השקעות וחברות ניהול. אשכול חברות הינו מבנה החזקות מורכב בין מספר חברות. רוב החברות הגדולות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט, מאוגדות במבנים של קונצרנים. הדין האנגלי והאמריקני וכך גם הדין הישראלי, יוצאים מתוך נקודת הנחה משפטית כי הקונצרן הוא התארגנות של מספר חברות, כאשר ניהולה של כל חברה בקונצרן מוסדר בנפרד. כלומר, הקונצרן הוא אוסף של פרטים, תאגידים, שהם גופים עצמאיים גישת ה- (Entity Law. גישה זו אינה מדויקת משום שלמעשה חברות בקונצרן אינן גוף עצמאי לחלוטין, אלא גופים התלויים זה בזה כלכלית וניהולית. החקיקה הגרמנית, יוצאת מתוך נקודת הנחה מנוגדת, לפיה הכלל הבסיסי הוא שחברה היא יחידה בתוך קונצרן (גישת ה- Enterprise Law), ולכן חבה החברה-האם בחובותיה של החברה-בת, ומנהלי החברה-האם עלולים לחוב בשל מעשיה של החברה-הבת.

להמשך קריאה קונצרנים