דגשים בתהליכי קבלת החלטות

מטבע הדברים, דירקטוריון חברה, שאמון על התווית מדיניות החברה, נדרש לתהליך קבלת החלטות בכל אחת מישיבותיו. דיני חברות בעולם וביניהם חוק החברות, הגדירו כללים לגבי תהליך קבלת החלטות על-ידי הדירקטוריון, אך לא קבעו כיצד על נושאי משרה אחרים, שאינם דירקטורים, להפעיל את סמכותם. אך לפני הכול, נשאלת השאלה האם: תהליך קבלת ההחלטות, הנו מדע או אמנות? מודל DMSA: Decision Making Science & Art שפיתחנו, מספק תשובה לשאלה זו. מדובר בשילוב בין השניים ושילוב זה בלבד, הוא המפתח לתהליך קבלת החלטות מיטבי. החיבור בין יסודות הדיוק והשיטתיות הגלומות במדע, לבין היצירתיות והגמישות המצויות באמנות, הוא זה שיוצר אופטימיזציה של תהליך קבלת ההחלטות.

להמשך קריאה דגשים בתהליכי קבלת החלטות