אתחול מחדש

הביקורות הקשות שנמתחו לאחרונה על נורמות ההתנהלות של נושאי משרה בכירים בחברות בולטות במשק, אומרות דרשני. פסק הדין במשפטו של דני דנקנר, היו"ר לשעבר של בנק הפועלים; החלטת השופט איתן…

להמשך קריאה אתחול מחדש

חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות הן חברות שהבעלות או השליטה בהן, במישרין או בעקיפין, מצויה בידי המדינה. חוק החברות הממשלתיות הינו חוק נוסף אשר חל על חברות ממשלתיות ובו מוגדרת חברה ממשלתית: "חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית".

להמשך קריאה חברות ממשלתיות

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

תהליך קבלת החלטות מטבעו אינו נעשה בתנאי מעבדה ולמעשה אף פעם לא ניתן להבטיח 100% של וודאות. ובכל זאת, המקרה של קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות הנו מצב מורכב שמצריך הערכות והתארגנות מיוחדת, מה גם שמדובר במצב שכיח במחזור חיים של חברה עסקית. קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, משמעותו קבלת החלטה על בסיס של היעדר מידע או מידע חלקי/לקוי, דבר שמקשה על קבלת החלטה ועלול לפגום בטיבה. חוסר ודאות אחר יכול לנבוע מכך שהאינטרסים של צד נוסף שלישי מעורבים בתהליך ללא כל ידיעה מצד המחליט, ועל כן שיקולי הדעת של המחליט לא מסוגלים להתחשב בכל הנתונים וההיבטים הרלוונטיים. קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא תהליך שאורבים בו כשלים רבים למקבל ההחלטה.

להמשך קריאה קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות