תאגידים ציבוריים

בישראל קיימים עשרות תאגידים ציבוריים הידועים שבהם הם רשות שדות התעופה, מגן דוד אדום ועוד. התאגידים הציבוריים הם חלק מן המגזר הציבורי וממלאים תפקידים ציבוריים מגוונים, ועם זאת אינם משולבים במבנה הארגוני של הממשלה ולכן נכון להיום אינם כפופים במידה מספקת למנגנוני פיקוח ובקרה החלים על גופים אחרים בסקטור הציבורי, שנועדו להבטיח התנהלות תקינה של גופים ממשלתיים. כיום כל תאגיד ציבורי פעל מכוח חוקים מסמיכים קונקרטיים אולם אין חוק מסגרת כללי שיסדיר את פעולתם של התאגידיים הציבוריים. בחודש פברואר 2013 פורסם תזכיר חוק התאגידיים הציבוריים אשר מקודם על ידי משרד המשפטים המציע להקים רשות תאגידים ציבוריים שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות.

להמשך קריאה תאגידים ציבוריים