בדיקת האפקטיביות של הדירקטוריון

דירקטוריון טוב, נמדד במידת האפקטיביות שלו, ביכולת שלו למלא את מכלול תפקידיו, ולפעול לטובת החברה אותה הוא משרת: התווית מדיניות החברה, הנחייה ופיקוח על ביצוע שוטף של פעולות המנכ"ל. דירקטוריון אפקטיבי צריך להיות פרו-אקטיבי, ערני, דרוך, מאוחד ומחויב. בתיאוריה הדברים נשמעים פשוטים וקלים לביצוע, אבל המציאות מוכיחה שליישם זאת, הלכה למעשה, זה הרבה יותר מורכב. בפועל, רבים מהדירקטוריונים הינם מגיבים ולא יוזמים, מתנהלים ולא מנהלים ולעיתים מונעים מאינטרסים שהקשר בינם לבין טובת החברה, הינו רופף. כדי ליצור דרקטוריון אפקטיבי, יש לרקוח תמהיל המורכב מארבעה מרכיבים:

להמשך קריאה בדיקת האפקטיביות של הדירקטוריון