דירקטור גלובלי

בעולם העסקים הגלובאלי של היום יש חשיבות מכרעת להכרת הפעילות העסקית ברחבי העולם ולהתנהלות המקובלת בכל מדינה. המשפט "ידע הוא כוח" נכון שבעתיים בעת שרוצים לעבוד עם גורמים מחו"ל, לייצר קשרים ולצאת לפעילות עסקית מגבולות ישראל. בפרק זה בחרנו מספר יעדים ברחבי העולם אשר מייצגים תפיסות עולם שונות הקשורות לעולם העסקים ולממשל תאגידי. במדינות שונות מתקיימות שיטות שונות של ניהול חברות, מעורבות רגולציה, מבנה שוק הון ומודלים חקיקתיים. העולם כידוע הוא "כפר גלובאלי", ולכן בצורה גסה, ניתן לדבר על שלושה מודלים מרכזיים , המגדירים את יחסי הגומלין בין האורגנים השונים בחברה: המודל האנגלו-אמריקני, המודל הגרמני והמודל היפני. חלק נכבד מהמדינות, בחרו לאמץ וליישם את אחד מאותם מודלים. בפרק זה, תוכלו לקבל מידע על ממשל תאגידי ב: ארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, יפן, סין, דרום אפריקה וברזיל.

להמשך קריאה דירקטור גלובלי