קבלת החלטות בנושאים מהותיים

נושאים מהותיים, מוגדרים כנושאים עסקיים שלהם השפעה על החברה ולכן הם מחייבים ערנות מיוחדת מצד הדירקטוריון, וראוי לקיים לגביהם תהליך קבלת החלטות מיוחד. לרוב מדובר בדילמות לא פשוטות כאשר מצד אחד על הדירקטור לעמוד בהנחיות ודרישות החוק, ומצד שני הוא מבין את הציפיות והאינטרסים של בעלי השליטה. במידה ועל סדר היום של הדירקטוריון שלכם עומד אחד מהנושאים שיפורטו להלן, פנו אלינו, ואנו ניתן לכם ייעוץ מקצועי והכוונהמעשית כיצד לפעולבצורה הטובה והנכונה ביותר.

להמשך קריאה קבלת החלטות בנושאים מהותיים

תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים

החוק קובע חובת רישום פרוטוקול של ישיבות ואסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, ונשאלת השאלה: מה יש לכלול בפרוטוקול? מלבד מועד הישיבה ומקום כינוסה, יש כמובן לכלול בפרוטוקול את שמות המשתתפים. כמו-כן יש לכלול בפרוטוקול את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה. במקרה שהחלטה התקבלה ברוב-דעות יש לפרט את שמות התומכים בהחלטה והמתנגדים לה. בנוסף לכך יש לפרט את מהלך הישיבה ואת עיקרי הדברים שנאמרו בה.

להמשך קריאה תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים