"תביעה נגזרת?…לא תודה" או – איך להימנע מתביעה נגזרת?

הפשרה היקרה של משפחת מנור ומשפחת לבנת עם נושי קונצרן אי.די.בי מהווה תקדים בדין הישראלי: בעל מניות מחזיר כסף בגין חלוקת דיבידינדים אסורה לכאורה, פשרה זו מציגה את כוחה הרב של שחקנית יחסית חדשה בשוק - התביעה הנגזרת.

להמשך קריאה "תביעה נגזרת?…לא תודה" או – איך להימנע מתביעה נגזרת?

תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים

החוק קובע חובת רישום פרוטוקול של ישיבות ואסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, ונשאלת השאלה: מה יש לכלול בפרוטוקול? מלבד מועד הישיבה ומקום כינוסה, יש כמובן לכלול בפרוטוקול את שמות המשתתפים. כמו-כן יש לכלול בפרוטוקול את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה. במקרה שהחלטה התקבלה ברוב-דעות יש לפרט את שמות התומכים בהחלטה והמתנגדים לה. בנוסף לכך יש לפרט את מהלך הישיבה ואת עיקרי הדברים שנאמרו בה.

להמשך קריאה תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים