"Director on Line" – קו חם להתייעצויות דחופות עם מומחי הפורום

  • יש לכם ישיבת דירקטוריון ואתם מתלבטים בנוגע לסוגיה מסוימת?
  • חשוב לכם להתייעץ עם מומחה בלתי תלוי?
  • רוצים לדעת בדיוק למה התכוון המחוקק בנושא מסוים?

"Director Online"  הוא הזירה עבורכם ובשבילכם! זהו "קו חם" המאפשר לכם לפנות אלינו בצורה אנונימית באמצעות תיבת דואר אלקטרוני, בכל שאלה או ענין הנוגעים לעבודתכם כדירקטורים או להתנהלות הדירקטוריון. תוך 24 שעות תקבלו תשובה בחזרה ממומחה לנושא, היישר לתיבת הדוא"ל שלכם, מבלי שתתבקשו למסור פרטים מזהים.

אל ה"קו החם" ניתן לפנות בכתובת:  Michel@director.org.il