האחריות הפלילית של דירקטורים

לדירקטוריון תפקיד כפול – בכובעו האחד, הוא מתווה את מדיניות החברה, ובכובעו השני, הוא מפקח על מנכ"ל החברה, ומשום כך נושא באחריות עקרונית לכל התוצאות ולכל הכשלים שמתגלים במסגרת פעילות…

להמשך קריאה האחריות הפלילית של דירקטורים

דירקטורים תחת אש

לבעלי מניות בחברה, דירקטורים ונושים זכות להגיש תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת. הניסיון שהצטבר עד כה בקשר לתובענות ייצוגיות מלמד כי הגם שבמקרים מסויימים נטען כי אמצעי זה נוצל שלא בתום-לב, הייתה לו השפעה משמעותית על שינוי נורמות בניהולן של חברות בכלל, וחברות ציבוריות בפרט

להמשך קריאה דירקטורים תחת אש

אכיפה פנימית

בפברואר 2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך, המכונה "חוק אכיפה מנהלית" שנועד להגן על ציבור המשקיעים. במסגרת זו, החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות.

להמשך קריאה אכיפה פנימית