אחריות דירקטורים בחלוקת דיבידנדים

בעקבות פרשת הרכישה הכושלת של עיתון מעריב על-ידי דיסקונט השקעות, מקבוצת אידיבי ("דסק"ש"), כאשר בראשה עמד נוחי דנקנר, והתביעה הנגזרת שאושרה נגד דירקטורים ונושאי משרה בדסק"ש, קיבלנו פניות רבות למתן הסברים על משמעות ההחלטה לאשר את התביעה ועל האפשרות לקבל הגנה נגד תביעות מסוג זה. אנו מביאים להלן ניתוח של מספר סוגיות עיקריות שעולות מההחלטה בקשר לתהליכים ראויים לקבלת החלטות בדירקטוריון ולאחריות דירקטורים ונושאי משרה. ברוב המקרים הבאנו ציטוטים מהחלטתו המפורטת והמנומקת של השופט פרופ' עופר גרוסקופף. אין ספק, שהחלטה זו תהדהד עוד זמן רב.

להמשך קריאה אחריות דירקטורים בחלוקת דיבידנדים

כנסים שנתיים השתלמויות ואירועים

מאחר ש"דירקטור זה מקצוע", אנו נציע לכם במהלך השנה מגוון רחב של השתלמויות, כנסים ואירועים שמטרתם: לגבש קהילה עסקית של כל הדירקטורים בישראל להעשיר, להעצים ולמנף את הידע המקצועי שלכם לספק לכם עדכונים שוטפים על חידושים בתחום להקנות לכם במה משותפת לליבון סוגיות מקצועיות, להתייעצות וללמידה מניסיונם של אחרים

להמשך קריאה כנסים שנתיים השתלמויות ואירועים