פנקס כיס לדירקטורים

להורדת פנקס כיס לדירקטור

הסביבה העסקית הדינמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת וחוסר הוודאות הכלכלית, מציבים אתגרים חדשים ומורכבים בפני עבודתם ואחריותם של הדירקטורים.

כדי להקל עליכם להתנהל בהצלחה בדירקטוריון, ריכזנו עבורכם ב"פנקס הכיס לדירקטור" את ההיבטים שעליכם לבחון כאשר אתם שותפים לדיון בדירקטוריון בכל נושא שהוא. ההיבטים הכלולים בפנקס מבוססים על נסיון רב שנים בעבודת הדירקטוריון. אנו מאמינים שלדירקטוריון כגוף מקצועי צריך שתהיה שפה משלו, כשם שלגופים מקצועיים אחרים יש שפה מקצועית משלהם. "שפת הדירקטוריון" מאגדת את כלל הנושאים שיש לבחון אותם בתהליכי קבלת החלטות. מניסיוננו, חברות מאמצות את "שפת הדירקטוריון" כשפה מקצועית בין ההנהלה לבין הדירקטוריון ובין חברי הדירקטוריון לבין עצמם.

להורדת גירסת הדפסה

[/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row el_position="last"] [vc_column] [vc_accordion el_position="first last"] [vc_accordion_tab title="ההכנה לדיון וההתאמה לחברה"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • מי יזם את הדיון
 • מי אסף את המידע
 • האם ניתן יעוץ מקצועי
 • האם יש ניגודי אינטרסים
 • הם ניתן היה למנוע
 • מהו הצורך ומהי המטרה
 • האם הם משתלבים באסטרטגיה
 • כיצד הם משתלבים בתיעדוף

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [vc_accordion_tab title="הכדאיות העסקית ותחזיות"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • מהי העלות-תועלת של הפעולה
 • מהי העלות-תועלת של אי קבלת ההחלטה
 • מהן החלופות הריאליות להחלטה/ביצוע
 • מהם היתרונות/החסרונות של החלופות
 • מהן ההשלכות לזמן קצר, בינוני וארוך
 • האם יש ניסיון קודם – שלנו/של אחרים
 • מהם התרחישים האופטימיים והפסימיים
 • מבחן רגישות –
 • מהם הפרמטרים המשפיעים
 • מהו המשקל של כל אחד מהפרמטרים
 • מהי סבירות ההתרחשות של כל אחד מהם
 • האם החברה יכולה לבצע את ההחלטה
 • מתי צפוי החזר העלות (ההשקעה)
 • האם יש דרכי מימוש מעשיות (EXIT)                       

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [vc_accordion_tab title="רגולציה והיבטים שונים"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • האם קיימות מגבלות רגולציה
 • האם יש היבטים משפטיים מיוחדים
 • האם יש היבטים חשבונאיים מיוחדים
 • האם יש היבטי מיסוי

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [vc_accordion_tab title="בעלי אינטרסים פנימיים וחיצוניים"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • בעלי המניות – עמדת הרוב/המיעוט/בעלי מניות מיוחדות
 • בעלי אג"חים ואינטרסים אחרים
 • עמדת הדירקטורים החיצוניים
 • עמדת ההנהלה – האם אחידה
 • עמדת העובדים
 • עמדת המתחרים
 • עמדת הלקוחות – הספקים
 • תגובות צפויות והיערכות

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [vc_accordion_tab title="הביצוע, הדיווח והמעקב"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • מהן אבני הדרך הקריטיות
 • מהן אבני הדרך החלופיות
 • מהו לוח הזמנים לביצוע
 • מהם המדדים להצלחת הביצוע
 • מהם הקשיים הצפויים בביצוע ומהם הפתרונות
 • האם קיימות אפשרות יציאה EXIT
 • מהי נקודת האל-חזור P.O.N.R
 • האם יש יכולת ומשאבים לבצע
 • קביעת מועדים לדיווחים שוטפים ומיוחדים
 • קביעת הפורמט (פריטים + פירוט) לדיווח שוטף

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [vc_accordion_tab title="דיון בדוחות הכספיים"] [vc_column_text el_position="first last"]

 • המנכ"ל 
 • הסברים לביצוע מול תקציב
 • מה קרה מאז מועד הדוח
 • מה התחזית המעודכנת
 • סמנכ"ל הכספים
 • פרטים על מצב תזרימי קיים וצפוי
 • הסברים לפערים (אם קיימים) בין רווח והפסד לתזרים
 • רואה החשבון 
 • האם יש ממצאים מיוחדים מהביקורת
 • האם היו מחלוקות עם ההנהלה, באילו נושאים, כיצד נפתרו
 • האם המדיניות החשבונאית עקבית עם המדיניות בעבר
 • האם המדיניות דומה לחברות אחרות בענף
 • האם היו מחלוקות עם רואי חשבון אחרים בקבוצה

[/vc_column_text] [/vc_accordion_tab] [/vc_accordion] [/vc_column] [/vc_row]