Skip to main content

מועמדים לדירקטורים ומשרות בדירקטוריונים

סיימתם קורס דירקטורים ואתם מעוניינים לשבת בדירקטוריון? יודעים על משרת דירקטור פנויה ורוצים לאייש אותה? אתם מוזמנים להזין את קורות החיים שלכם! מועמדים פוטנציאליים לדירקטוריון התפנתה משרה של דירקטור אצלכם בדירקטוריון, ואתם מעוניינים לאייש אותה? מחפשים את הדירקטור הנכון לדירקטוריון הנכון? פנו אלינו, ואנו נסייע לכם לקדם את הנושא. חיפוש מועמד לדירקטוריון

  • סיימתם קורס דירקטורים ואתם מעוניינים לשבת בדירקטוריון? יודעים על משרת דירקטור פנויה ורוצים לאייש אותה?

אתם מוזמנים להזין את קורות החיים שלכם!

  • התפנתה משרה של דירקטור אצלכם בדירקטוריון, ואתם מעוניינים לאייש אותה? מחפשים את הדירקטור הנכון לדירקטוריון הנכון?

פנו אלינו, ואנו נסייע לכם לקדם את הנושא.