Skip to main content

לעשות עסקים בזירות העסקיות

כחברים בקהילה העסקית, אין לנו ספק שאתם מחפשים אתגרים חדשים וכיווני השקעה חדשים ואטרקטיביים. במסגרת זו, אנו שמחים להציע לכם מגוון של מסלולי השקעה ומימוש שבאמצעותם תוכלו למנף את הנכסים ואת העושר הפיננסי שלכם: "מועדון משקיעים" החברות במרכז אוחיון מאפשרת לכם להצטרף למועדון המשקיעים הפרטי והאיכותי שלנו. ההצטרפות פשוטה, לא…

כחברים בקהילה העסקית, אין לנו ספק שאתם מחפשים אתגרים חדשים וכיווני השקעה חדשים ואטרקטיביים. במסגרת זו, אנו שמחים להציע לכם מגוון של מסלולי השקעה ומימוש שבאמצעותם תוכלו למנף את הנכסים ואת העושר הפיננסי שלכם:

"מועדון משקיעים"

החברות במרכז אוחיון מאפשרת לכם להצטרף למועדון המשקיעים הפרטי והאיכותי שלנו. ההצטרפות פשוטה, לא כרוכה בתשלום נוסף או בהתחייבות מצדכם, ומאפשרת לכם לחשוף לקבוצת משקיעים מוגדרת עבור נכסים שתרצו לממש ולהיחשף למגוון הזדמנויות השקעה בעלות ערך.

כל הצעות ההשקעה אשר נציג בפניך, עברו סינון ראשוני על-ידינו ונמצאו ראויות לחשיפה ראשונית בפני משקיעים פוטנציאליים.

איך אנחנו עושים זאת?

  • מאתרים עסקאות/חברות המהוות הזדמנות השקעה למשקיעים פרטיים.
  • חושפים את חברי מועדון מרכז אוחיון להזדמנויות השקעה (באמצעות דוא"ל, פרסום באתר או/ו עריכת מפגשים יעודיים).
  • מארגנים "קבוצת השקעה"  מקרב חברי המועדון בשילוב גופים אחרים, ומלווים את ביצוע העיסקה.

"בנקאות להשקעות"

אנו עוסקים בייזום, ביצוע וניהול עסקאות ריאליות ופיננסיות (סחירות ובלתי סחירות) במגוון תחומים.

הניסיון, הקשרים והמומחיות הרחבה שלנו, מאפשרים לנו  גישה לעסקאות ייחודיות לטובת לקוחותינו, כמו גם גיוס משקיעים להזדמנויות השקעה. במסגרת זו, אנו פועלים בתחומים הבאים:

•  עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A)

•  גיוסי כספים לחברות פרטיות ולחברות ציבוריות

•  הקצאות פרטיות לחברות ציבוריות הנסחרות בת"א ובחו"ל

•  גיוס כספים לקרנות Private Equity, קרנות הון סיכון, וקרנות גידור ייחודיות

"TURNAROUND"

אנו מתמחים בביצוע השקעות מסוג "תפנית/שינוי מגמה" (Turnaround), שבאמצעותן אנו מחפשים חברות שסובלות מירידה חדה בפעילות העסקית כתוצאה מקשיי נזילות, תפקוד לקוי של ההנהלה, סכסוכים בקרב בעלי השליטה, בעיות תפעוליות וכדומה.

מדובר בהשקעה שתכליתה להבריא את החברה, להשביח את תפקודה ובאמצעות זאת לגרוף כסף לכספי המשקיעים.

איך זה עובד?

אנו מאתרים את החברה ומזהים את ההזדמנות הגלומה בה, מציעים לכם להשקיע בה ומרכזים את התאגדות המשקיעים לצורך ביצוע ההשקעה. לאחר מכן אנו מלווים את תהליך ה-TURNAROUND.