ייעוץ אינטגרטיבי שוטף

עבודת הדירקטוריון היא עבודה דינמית. דירקטוריון טוב, צריך לדעת להתנהל תוך התחשבות בכלל ההיבטים אשר רלבנטיים להחלטותיו. הגישה החדשה רואה בדירקטוריון גוף בעל יכולות מולטי-דיסיפלינריות, אשר יודע לקיים תהליך נאות (Due Process).

מה אנו מציעים לכם? ללוות באופן שוטף את עבודת הדירקטוריון ועבודת הוועדות ולסייע למזכיר החברה וליו”ר הדירקטוריון ב: הכנת ישיבות הדירקטוריון, הכנת החומר לישיבות, כולל חוות דעת מקצועיות, הגדרת דרכי הניהול של הישיבות, מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון; לייעץ לדירקטוריון בקבלת החלטות מהותיות, כגון: קביעת האסטרטגיה העסקית של החברה, עסקאות מיזוג ופיצול, הנפקות מהותיות ועוד. ליצירת קשר: 03-7108100, נייד- 052-6867050 sec@director.org.il