דירקטור גלובלי

shutterstock_83814199

בעולם העסקים הגלובלי של היום יש חשיבות מכרעת להכרת הפעילות העסקית ברחבי העולם ולהתנהלות המקובלת בכל מדינה. המשפט "ידע הוא כוח" נכון שבעתיים בעת שרוצים לעבוד עם גורמים מחו"ל, לייצר קשרים ולצאת לפעילות עסקית מחוץ לישראל.

בפרק זה בחרנו מספר יעדים ברחבי העולם אשר מייצגים תפיסות עולם שונות הקשורות לעולם העסקים ולממשל תאגידי. במדינות שונות מתקיימות שיטות שונות של ניהול חברות, מעורבות רגולטורית, מבנה שוק הון ומודלים חקיקתיים.

העולם כידוע הוא "כפר גלובלי", ולכן בצורה גסה, ניתן לדבר על שלושה מודלים מרכזיים, המגדירים את יחסי הגומלין בין האורגנים השונים בחברה: המודל האנגלו-אמריקני, המודל הגרמני והמודל היפני.  חלק נכבד מהמדינות,  בחרו לאמץ וליישם את אחד מאותם מודלים.

בפרק זה תוכלו לקבל מידע על ממשל תאגידי ב: ארה"ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, יפן, סין, דרום אפריקה וברזיל.

1. ארה"ב 

2. קנדה

3. אנגליה

4. גרמניה

5. צרפת

6. אוסטרליה

7. יפן

8. סין

9. דרום אפריקה

10. ברזיל