בדיקת האפקטיביות של הדירקטוריון

בדיקת אפקטיביות

דירקטוריון טוב נמדד במידת האפקטיביות שלו, ביכולת שלו למלא את מכלול תפקידיו, ולפעול לטובת החברה אותה הוא משרת: התווית מדיניות החברה, הנחייה ופיקוח על ביצוע שוטף של פעולות המנכ"ל. דירקטוריון אפקטיבי צריך להיות פרו-אקטיבי, ערני, דרוך, מאוחד ומחוייב.
בתיאוריה, הדברים נשמעים פשוטים וקלים לביצוע, אך המציאות מוכיחה שליישם זאת, הלכה למעשה, זה הרבה יותר מורכב. בפועל, רבים מהדירקטוריונים הינם מגיבים ולא יוזמים, מתנהלים ולא מנהלים ולעיתים מונעים מאינטרסים שהקשר בינם לבין טובת החברה, איננו הדוק.
כדי ליצור דירקטוריון אפקטיבי, יש לרקוח תמהיל המורכב מארבעה מרכיבים:
1    ההרכב האנושי
2    יו"ר הדירקטוריון
3   תהליכי קבלת החלטות
4   המידע
במידה שאתם רוצים לבחון האם הדירקטוריון שלכם אפקטיבי, להלן מספר שאלות מנחות, המתייחסות לכל אחד מהרכיבים הללו. כל שנותר לכם לעשות, הינו לענות על השאלון (כן/לא):
ההרכב האנושי של הדירקטוריון
האם בדירקטוריון תמהיל מגוון של דירקטורים מתחומים שונים ובעלי כישורים מגוונים? כןלא
האם למרבית הדירקטורים יש ערך מוסף ליצירת דירקטוריון אפקטיבי? כןלא
האם רק לחלק מהדירקטורים יש בדרך כלל ניגודי אינטרסים? כןלא
יו"ר הדירקטוריון
האם יו"ר הדירקטוריון מקפיד על קיומה של תרבות דיון הוגנת המעודדת שיח פורה? כןלא
האם יו"ר הדירקטוריון מנווט בהצלחה את ישיבות הדירקטוריון? כןלא
האם כישוריו ונסיונו של היו"ר משיאים ערך מוסף ייחודי לדירקטוריון? כןלא
תהליך קבלת החלטות
האם הדירקטוריון מתנהל בדמוקרטיות ומאפשר דיון פתוח ומשתף? כןלא
האם הדירקטוריון נפגש בתדירות מספקת? כןלא
האם הדירקטוריון מקבל החלטות מתוך ראיית טובת החברה לטווח הארוך? כןלא

המידע 

האם הדירקטורים מקבלים את חומר הרקע הרלוונטי זמן סביר לפני ישיבות הדירקטוריון?                                                    כןלא

האם הדירקטוריון מעורב באופן אקטיבי בקבלת מידע בעל השלכות מהותיות על הנושא הנדון?                                           כןלא

האם יועצים מקצועיים חיצוניים ובלתי-תלויים מייעצים לדירקטוריון בנושאים שונים?                                                            כןלא

במידה רבה של סיפוק מקצועי, נציין כי "מודל הדירקטוריון האפקטיבי" שפותח על-ידי עו"ד מישל אוחיון נבחר על-ידי רשות החברות הממשלתיות מבין מספר מודלים, כמודל המומלץ להערכת האפקטיביות של הדירקטוריונים של החברות הממשלתיות. בעקבות זאת – גם חברות אחרות במשק אימצו את המודל ופועלות לפיו. לקריאת החוזר בעניין זה – ליחצו כאן

מה אנו מציעים לכם? השאלות שלעיל, הן רק חלק קטן מהפרמטרים שיש לבחון ביחס לאפקטיביות הדירקטוריון. במידה שעל חלק מהשאלות עניתם בשלילה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ואנו ניתן לכם ייעוץ אינטגרטיבי שתכליתו להביא לשיפור האפקטיביות של הדירקטוריון שלכם. אנו נבחן את הפרמטרים הרלוונטיים לחברה לקיומו של דירקטוריון אפקטיבי, ונציע לכם פתרונות אופרטיבים לצמצום הפערים בין המצוי לרצוי. ליצירת קשר: 03-7108100, נייד- 052-6867050   sec@director.org.il