קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

תהליך קבלת החלטות מטבעו אינו נעשה בתנאי מעבדה ולמעשה אף פעם לא ניתן להבטיח 100% של וודאות. ובכל זאת, המקרה של קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות הנו מצב מורכב שמצריך הערכות והתארגנות מיוחדת, מה גם שמדובר במצב שכיח במחזור חיים של חברה עסקית.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, משמעותו קבלת החלטה על בסיס של היעדר מידע או מידע חלקי/לקוי, דבר שמקשה על קבלת החלטה ועלול לפגום בטיבה.

חוסר ודאות אחר יכול לנבוע מכך שהאינטרסים של צד נוסף שלישי מעורבים בתהליך ללא כל ידיעה מצד המחליט, ועל כן שיקולי הדעת של המחליט לא מסוגלים להתחשב בכל הנתונים וההיבטים הרלוונטיים.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא תהליך שאורבים בו כשלים רבים למקבל ההחלטה.