דירקטוריון ברבעון

דירקטוריון ברבעון

בסביבה דינאמית ומשתנה, מידע הוא כוח והצורך להתעדכן ולהתמקצע הנו צו השעה. בדיוק לשם כך, מדי רבעון, סמוך למועד ההתכנסות של מרבית הדירקטוריונים בחברות השונות, נשלח לכל חברי הפורום, מידע תמציתי בהתאם לסדר היום הרלוונטי לאותה תקופת השנה בדירקטוריון: אישור דוחות כספיים, אישור חבילות תגמול, אישור תוכנית אסטרטגית ועוד. המידעון הרבעוני ירכז עבורכם בבהירות את מגמות השוק לצד עדכונים רגולטורים ופרשנויות על אירועים מרכזיים מעולם התוכן של הדירקטורים.
המידעון הזה נועד בשבילכם ועבורכם!