אתחול מחדש

אתחול מחדש

הביקורות הקשות שנמתחו לאחרונה על נורמות ההתנהלות של נושאי משרה בכירים בחברות בולטות במשק, אומרות דרשני. פסק הדין במשפטו של דני דנקנר, היו”ר לשעבר של בנק הפועלים; החלטת השופט איתן אורנשטיין בנוגע להעברת השליטה בקבוצת אי.ד.בי; הרשעת שני בכירים לשעבר בשופרסל; הלקחים מתקדימים משפטיים אלה, הם הזדמנות ל”אתחול מחדש” של עולם העסקים הישראלי בשנת 2014. ראוי שההחלטות המשפטיות הנ”ל, ינערו את הקהילה העסקית. יש בהן אמירה נוקבת, “מה שהיה הוא לא מה שיהיה” וקריאה לסדר חדש ולהתנהלות שונה. הפרשיות שבהן מככבים דמויות מהצמרת העסקית בישראל, מלמדות על ריקבון בקרב מי שאפשרו למציאות הזו לצמוח, ושהתרשלו בשמירה על האינטרסים של הציבור. והרשימה ארוכה: רגולטורים שונים, מנהלי בנקים גדולים, גופים מוסדיים, מעריכי-שווי ודירקטוריונים של ארגונים שונים. … המשך קריאה »

חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות הן חברות שהבעלות או השליטה בהן, במישרין או בעקיפין, מצויה בידי המדינה. חוק החברות הממשלתיות הינו חוק נוסף אשר חל על חברות ממשלתיות ובו מוגדרת חברה ממשלתית: “חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית”.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות

תהליך קבלת החלטות מטבעו אינו נעשה בתנאי מעבדה ולמעשה אף פעם לא ניתן להבטיח 100% של וודאות. ובכל זאת, המקרה של קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות הנו מצב מורכב שמצריך הערכות והתארגנות מיוחדת, מה גם שמדובר במצב שכיח במחזור חיים של חברה עסקית.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, משמעותו קבלת החלטה על בסיס של היעדר מידע או מידע חלקי/לקוי, דבר שמקשה על קבלת החלטה ועלול לפגום בטיבה.

חוסר ודאות אחר יכול לנבוע מכך שהאינטרסים של צד נוסף שלישי מעורבים בתהליך ללא כל ידיעה מצד המחליט, ועל כן שיקולי הדעת של המחליט לא מסוגלים להתחשב בכל הנתונים וההיבטים הרלוונטיים.

קבלת החלטות בתנאי אי-ודאות היא תהליך שאורבים בו כשלים רבים למקבל ההחלטה.

דגשים בתהליכי קבלת החלטות

דגשים בתהליכי קבלת החלטות

מטבע הדברים, דירקטוריון חברה, שאמון על התווית מדיניות החברה, נדרש לתהליך קבלת החלטות בכל אחת מישיבותיו. דיני חברות בעולם וביניהם חוק החברות, הגדירו כללים לגבי תהליך קבלת החלטות על-ידי הדירקטוריון, אך לא קבעו כיצד על נושאי משרה אחרים, שאינם דירקטורים, להפעיל את סמכותם.

אך לפני הכול, נשאלת השאלה האם: תהליך קבלת ההחלטות, הנו מדע או אמנות?

מודל DMSA: Decision Making Science & Art שפיתחנו, מספק תשובה לשאלה זו. מדובר בשילוב בין השניים ושילוב זה בלבד, הוא המפתח לתהליך קבלת החלטות מיטבי. החיבור בין יסודות הדיוק והשיטתיות הגלומות במדע, לבין היצירתיות והגמישות המצויות באמנות, הוא זה שיוצר אופטימיזציה של תהליך קבלת ההחלטות.