פנקס כיס לדירקטורים

הסביבה העסקית הדינאמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת וחוסר הודאות הכלכלית, מציבים אתגרים חדשים ומורכבים בפני עבודתם ואחריותם של הדירקטורים.

כדי להקל עליכם להתנהל בהצלחה בדירקטוריון, תוכלו להיעזר בפנקס הכיס הכולל את שפת הדירקטוריון ומאפשר לכם לשאול את השאלות הנכונות במקומות הנכונים.