הדירקטוריון במצבי משבר בחברה

משבר הוא אירוע חריג, לא מתוכנן, בעל פוטנציאל השפעה שלילי על השם הטוב או מהימנות החברה שעלול לסכן את עצם קיומה או לפגוע בה פגיעה קשה.

במרבית המקרים, משברים פורצים בהפתעה ומשום כך, לא ניתן להיערך מראש להופעתם. יחד עם זאת, ניתן להכין מראש “תוכנית מגרה” לניהול משבר על מנת לצמצם את הנזק והפגיעה בשמה הטוב של החברה ובתדמיתה.