אכיפה פנימית

אכיפה פנימית

בפברואר 2011 נכנס לתוקף חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך, המכונה “חוק אכיפה מנהלית” שנועד להגן על ציבור המשקיעים. במסגרת זו, החוק קובע שורה של עונשים אשר בסמכות ועדת האכיפה להטיל בגין הפרות החוק אשר אינן מגיעות לכדי עבירות פליליות.