אתחול מחדש

אתחול מחדש

הביקורות הקשות שנמתחו לאחרונה על נורמות ההתנהלות של נושאי משרה בכירים בחברות בולטות במשק, אומרות דרשני. פסק הדין במשפטו של דני דנקנר, היו”ר לשעבר של בנק הפועלים; החלטת השופט איתן אורנשטיין בנוגע להעברת השליטה בקבוצת אי.ד.בי; הרשעת שני בכירים לשעבר בשופרסל; הלקחים מתקדימים משפטיים אלה, הם הזדמנות ל”אתחול מחדש” של עולם העסקים הישראלי בשנת 2014. ראוי שההחלטות המשפטיות הנ”ל, ינערו את הקהילה העסקית. יש בהן אמירה נוקבת, “מה שהיה הוא לא מה שיהיה” וקריאה לסדר חדש ולהתנהלות שונה. הפרשיות שבהן מככבים דמויות מהצמרת העסקית בישראל, מלמדות על ריקבון בקרב מי שאפשרו למציאות הזו לצמוח, ושהתרשלו בשמירה על האינטרסים של הציבור. והרשימה ארוכה: רגולטורים שונים, מנהלי בנקים גדולים, גופים מוסדיים, מעריכי-שווי ודירקטוריונים של ארגונים שונים. … המשך קריאה »

דבר מייסד הפורום והיושב-ראש:
עו”ד מישל אוחיון

למעלה מ- 25 שנים אני פועל בתחומים חברות ושוק ההון, הן בהיבטים עסקיים הן בהתדיינויות משפטיות (ליטיגציה). אני מרשה לעצמי לומר שחזיתי חלק מהותי מהתופעות השליליות שאנו נאלצים להתמודד איתן כיום. נהגתי לומר, בפני מי שרצו להיות דירקטורים, שאינני מתכוון להפחיד אותם מהאחריות הכבדה שנלווית לתפקיד הדירקטור, אלא אני מתכוון ללמד אותם איך לעשות את זה, “נכון וראוי”. זו גם מטרתי באתר זה.

דירקטורים תחת אש

לבעלי מניות בחברה, דירקטורים ונושים זכות להגיש תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת. הניסיון שהצטבר עד כה בקשר לתובענות ייצוגיות מלמד כי הגם שבמקרים מסויימים נטען כי אמצעי זה נוצל שלא בתום-לב, הייתה לו השפעה משמעותית על שינוי נורמות בניהולן של חברות בכלל, וחברות ציבוריות בפרט

“תביעה נגזרת?…לא תודה” או – איך להימנע מתביעה נגזרת?

הפשרה היקרה של משפחת מנור ומשפחת לבנת עם נושי קונצרן אי.די.בי מהווה תקדים בדין הישראלי: בעל מניות מחזיר כסף בגין חלוקת דיבידינדים אסורה לכאורה, פשרה זו מציגה את כוחה הרב של שחקנית יחסית חדשה בשוק – התביעה הנגזרת.

קנדה

מערכת החוקים הקנדית מושפעת הן מן החוק האנגלי – משם שורשיה – והן מחוקי ארה”ב – שכנתה מדרום. החוק הקנדי, בדומה לאמריקאי, מציין בכל מקום הן את המונח “דירקטור” (Director) והן את המונח “נושא משרה” (Officer). לפי החוק הקנדי, דירקטור יכול להיות רק אדם ולא תאגיד והוא יכול להתמנות לתפקיד רק מעל גיל 18. מעבר לכך, החוק הקנדי מציין במפורש כי דירקטורים בחברה יהיו חייבים אישית בתשלום שכר העבודה של העובדים שהחברה לא שילמה (כמובן בכפוף למגבלות מסוימות המופיעות בס’ 119 לחוק).

חברות ממשלתיות

חברות ממשלתיות הן חברות שהבעלות או השליטה בהן, במישרין או בעקיפין, מצויה בידי המדינה. חוק החברות הממשלתיות הינו חוק נוסף אשר חל על חברות ממשלתיות ובו מוגדרת חברה ממשלתית: “חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית”.

אודות החברה

פורום הדירקטורים בישראל הוא מיזם מקצועי עסקי חדש אשר מטרתו לשמש מרכז תוכן, ייעוץ ושירותים עבור כל הקהילה העסקית בישראל תחת קורת גג אחת.

אנו מאמינים ש: “דירקטור זה מקצוע” ולכן שמנו לעצמנו מטרה לשדרג ולשכלל את המיומנויות המקצועיות של הדירקטורים והדירקטוריונים בישראל.
דירקטוריון המתנהל בצורה נכונה וראויה, היודע לצלוח את האתגרים המורכבים הניצבים בפניו ודירקטורים, המודעים לאחריות הכבדה המוטלת עליהם ומחויבים לרמה מקצועית גבוהה, הם שיביאו להצלחת החברה.

GPS בכניסה לדירקטוריון

GPS בכניסה לדירקטוריון

ידע הוא כוח, וכניסה לדירקטוריון חדש מחייבת את הדירקטור לתהליך למידה רציני שבאמצעותו תתבצע ההיכרות עם עולם התוכן של החברה ועם משמעות התפקיד. בחברות רבות מידי מכהנים דירקטורים אשר אינם מכירים את החברה, ההנהלה הפעילה שלה, פעילותה, קשריה העסקיים עם לקוחותיה וספקיה, ונושאים אחרים שהם חשובים לפעילות מיטבית של דירקטור.

עבודת הדירקטור היא עבודה מתמשכת במהלך כל השנה ואינה מסתכמת למועד ישיבת הדירקטוריון. אחת הטעויות הנפוצות בקשר לתפקיד הדירקטור הוא כי עבודתו מתחילה במועד בו התכנסו הדירקטורים לישיבה ומסתיימת עם התפזרות הישיבה