אחריות וניהול סיכונים בדירקטוריון

אחריות וניהול סיכונים בדירקטוריון

אחריות הדירקטורים הורחבה בשנים האחרונות וכיום לאחר התיקונים השונים והמשברים הקשים מצופה מהדירקטוריון לא להיות פאסיבי ולגלות מעורבות פעילה בכל הנוגע לניהול הסיכונים בתחומי הפעילות השונים, כמו גם להרים “דגל אדום” כשפעילות מסוימת מסתמנת כבעלת סיכון גדול מידי לחברה.

אז איך עושים את זה נכון?

מודעות של הדירקטוריון למהות הסיכונים העיקריים של החברה תוך כדי ניתוח משותף עם הנהלת החברה של תרחישי סיכון אפשריים.
דרישת הדירקטוריון לקבלת מלוא המידע בנושא הסיכונים, בצורה נאותה וברורה על ידי הנהלת החברה.
אימוץ והטמעה בחברה של תכנית מפורטת בנושא בקרה וניהול סיכונים, המתאימה לאופי פעילותה של החברה. התכנית צריכה להיות מאושרת על ידי הדירקטוריון.
מערכת ניהול סיכונים תתייחס בין השאר להערכת סיכונים בפניהם עשויה לעמוד החברה, לשילובם של שיקולי סיכונים וניהול סיכונים במערכת קבלת ההחלטות בארגון, לבחינה תקופתית של מערכת ניהול הסיכונים והתאמתה למערכת המיוחדת של החברה.
עריכת סקר סיכונים מקיף הכולל ניהול סיכונים בתחומי הפעילות הספציפיים של החברה, ניהול הסיכונים הרחבים של הפעילות וקיום דרישות החוק השונות.