9 רעיונות קצרים לניהול נכון יותר של ישיבות הדירקטוריון

9 רעיונות קצרים לניהול נכון יותר של ישיבות הדירקטוריון

בעקבות פרשת הרכישה הכושלת של עיתון מעריב על-ידי דיסקונט השקעות, מקבוצת אידיבי (“דסק”ש”), כאשר בראשה עמד נוחי דנקנר, והתביעה הנגזרת שאושרה נגד דירקטורים ונושאי משרה בדסק”ש, קיבלנו פניות רבות למתן הסברים על משמעות ההחלטה לאשר את התביעה ועל האפשרות לקבל הגנה נגד תביעות מסוג זה. אנו מביאים להלן ניתוח של מספר סוגיות עיקריות שעולות מההחלטה בקשר לתהליכים ראויים לקבלת החלטות בדירקטוריון ולאחריות דירקטורים ונושאי משרה. ברוב המקרים הבאנו ציטוטים מהחלטתו המפורטת והמנומקת של השופט פרופ’ עופר גרוסקופף. אין ספק, שהחלטה זו תהדהד עוד זמן רב.

פזיזות של דירקטורים- פרשת מעריב ודסק”ש

פזיזות של דירקטורים- פרשת מעריב ודסק”ש

בעקבות פרשת הרכישה הכושלת של עיתון מעריב על-ידי דיסקונט השקעות, מקבוצת אידיבי (“דסק”ש”), כאשר בראשה עמד נוחי דנקנר, והתביעה הנגזרת שאושרה נגד דירקטורים ונושאי משרה בדסק”ש, קיבלנו פניות רבות למתן הסברים על משמעות ההחלטה לאשר את התביעה ועל האפשרות לקבל הגנה נגד תביעות מסוג זה. אנו מביאים להלן ניתוח של מספר סוגיות עיקריות שעולות מההחלטה בקשר לתהליכים ראויים לקבלת החלטות בדירקטוריון ולאחריות דירקטורים ונושאי משרה. ברוב המקרים הבאנו ציטוטים מהחלטתו המפורטת והמנומקת של השופט פרופ’ עופר גרוסקופף. אין ספק, שהחלטה זו תהדהד עוד זמן רב.

הדירקטוריון התעלם מהכתובת

ההיסטוריונית ברברה טוכמן, מונה שלושה תנאים על מנת שמדיניות תהיה מוגדרת כאיוולת: אחד, שתוצאותיה השליליות ייראו בעליל בזמנה, ולא בראייה שלאחר מעשה. שתיים, שיש דרך פעולה חלופית, שאותה אפשר היה לנקוט ושלישית, שהמדיניות היא מדיניות של קבוצה, לא של שליט יחיד, ושהיא נשארה בתוקף לאורך זמן. נראה שהתנהלות הדירקטוריון של הדסה, לפחות בעשור האחרון, לקתה בליקוי מאורות ונכשלה בזיהוי הכתובת שמסתבר שהייתה כבר זמן רב על הקיר. אז אמנם ידועה אמירתו המפורסמת של היסטוריון בריטי שאמר: “אין דבר הוגן פחות מאשר לדון את אנשי העבר על פי מושגי ההווה”, ובכל זאת, מעיון בפרוטוקולים של דירקטוריון הדסה עולה תמונה עגומה. מהפרוטוקולים מצטיירת מציאות לפיה לאורך השנים בית החולים עשה שימוש בכספים שלא … המשך קריאה »

חובת זהירות וחובת אמונים

חובת זהירות וחובת אמונים

בתוקף היותם “שומרי הסף” האולטימטיביים, מוטלת אחריות רבה על דירקטורים. בשנים האחרונות, גדל היקף התביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה בארץ ובעולם.

דירקטורים יודעים שאם הם אינם פועלים לטובת החברה בתום לב, הם עלולים להיתבע בדין אזרחי, ולעיתים אף פלילי.

המגמה הזו משקפת את תוספת האחריות שהתפתחה בשנים האחרונות. החל מהקריסה הגדולה של חברות בארה”ב, ועד נפילות ומעילות בחברות ובבנקים ישראליים כדוגמת בנק צפון אמריקה והבנק למסחר.

על פי חוק החברות, מוטלות על נושאי המשרה בחברה וביניהם הדירקטורים, שתי חובות עיקריות, מאחר והם נושאים באחריות לפעילות החברה: