קישורים חיצוניים שכדאי לראות

צוהר לדרך שבה אושרה עסקת בעלי עניין ולאופן מינוי דח”צים   עדות נדירה של דירקטור חיצוני מגלה אמת מדאיגה “דירקטור הוא לא רק דרך מכובדת לצאת לגמלאות” “נבחרת הדירקטורים” של החברות הממשלתיות  

כל סוגי החברות

כל סוגי החברות

בישראל פועלות מאות אלפי חברות אשר מאוגדות תחת סוגים שונים של חברות: ציבוריות, פרטיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות ועוד.

לכל אחת מסוגי החברות ייחודיות משלה בכל הנוגע לאופן התנהלות החברה ונושאי המשרה בה.

בחלק זה תוכלו למצוא מידע מפורט על כל סוגי החברות בישראל ועל שלושת האורגנים העיקריים בה: בעלי מניות, דירקטוריון והנהלה.

הדירקטוריון הוא הגוף האמון על ייצור ערכים לחברה אשר תפקידו להנחות את הנהלת החברה כיצד לפעול, לפקח על פעולותיה ולבצע בקרה מתמדת על ההנחיות היוצאות תחת ידיו. למעשה הוא משמש כ”מערכת האיזונים והבלמים” של החברה.

כל סוגי הדירקטורים

להרכב הדירקטוריון יש חשיבות רבה בכל הנוגע להשגת שתי מטרות חשובות: מניעת ניגוד עניינים ושיפור קבלת ההחלטות ואיכותן, כאשר לנגד עיניהם של כל הדירקטורים צריכה לעמוד טובת החברה.
סוג החברה ואופייה משליך גם על סוגי הדירקטורים שעליה למנות

דירקטוריון ברבעון

דירקטוריון ברבעון

בסביבה דינאמית ומשתנה, מידע הוא כוח והצורך להתעדכן ולהתמקצע הנו צו השעה. בדיוק לשם כך, מדי רבעון, סמוך למועד ההתכנסות של מרבית הדירקטוריונים בחברות השונות, נשלח לכל חברי הפורום, מידע תמציתי בהתאם לסדר היום הרלוונטי לאותה תקופת השנה בדירקטוריון: אישור דוחות כספיים, אישור חבילות תגמול, אישור תוכנית אסטרטגית ועוד. המידעון הרבעוני ירכז עבורכם בבהירות את מגמות השוק לצד עדכונים רגולטורים ופרשנויות על אירועים מרכזיים מעולם התוכן של הדירקטורים.
המידעון הזה נועד בשבילכם ועבורכם!

כנסים שנתיים השתלמויות ואירועים

כנסים שנתיים השתלמויות ואירועים

מאחר ש”דירקטור זה מקצוע”, אנו נציע לכם במהלך השנה מגוון רחב של השתלמויות, כנסים ואירועים שמטרתם:

לגבש קהילה עסקית של כל הדירקטורים בישראל
להעשיר, להעצים ולמנף את הידע המקצועי שלכם
לספק לכם עדכונים שוטפים על חידושים בתחום
להקנות לכם במה משותפת לליבון סוגיות מקצועיות, להתייעצות וללמידה מניסיונם של אחרים

דירקטור גלובלי

דירקטור גלובלי

בעולם העסקים הגלובאלי של היום יש חשיבות מכרעת להכרת הפעילות העסקית ברחבי העולם ולהתנהלות המקובלת בכל מדינה. המשפט “ידע הוא כוח” נכון שבעתיים בעת שרוצים לעבוד עם גורמים מחו”ל, לייצר קשרים ולצאת לפעילות עסקית מגבולות ישראל.

בפרק זה בחרנו מספר יעדים ברחבי העולם אשר מייצגים תפיסות עולם שונות הקשורות לעולם העסקים ולממשל תאגידי. במדינות שונות מתקיימות שיטות שונות של ניהול חברות, מעורבות רגולציה, מבנה שוק הון ומודלים חקיקתיים.

העולם כידוע הוא “כפר גלובאלי”, ולכן בצורה גסה, ניתן לדבר על שלושה מודלים מרכזיים , המגדירים את יחסי הגומלין בין האורגנים השונים בחברה: המודל האנגלו-אמריקני, המודל הגרמני והמודל היפני. חלק נכבד מהמדינות, בחרו לאמץ וליישם את אחד מאותם מודלים.

בפרק זה, תוכלו לקבל מידע על ממשל תאגידי ב: ארה”ב, קנדה, אנגליה, גרמניה, צרפת, אוסטרליה, יפן, סין, דרום אפריקה וברזיל.