9 רעיונות קצרים לניהול נכון יותר של ישיבות הדירקטוריון

9 רעיונות קצרים לניהול נכון יותר של ישיבות הדירקטוריון

בעקבות פרשת הרכישה הכושלת של עיתון מעריב על-ידי דיסקונט השקעות, מקבוצת אידיבי (“דסק”ש”), כאשר בראשה עמד נוחי דנקנר, והתביעה הנגזרת שאושרה נגד דירקטורים ונושאי משרה בדסק”ש, קיבלנו פניות רבות למתן הסברים על משמעות ההחלטה לאשר את התביעה ועל האפשרות לקבל הגנה נגד תביעות מסוג זה. אנו מביאים להלן ניתוח של מספר סוגיות עיקריות שעולות מההחלטה בקשר לתהליכים ראויים לקבלת החלטות בדירקטוריון ולאחריות דירקטורים ונושאי משרה. ברוב המקרים הבאנו ציטוטים מהחלטתו המפורטת והמנומקת של השופט פרופ’ עופר גרוסקופף. אין ספק, שהחלטה זו תהדהד עוד זמן רב.

לקסיקון מונחים

לקסיקון מונחים

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם מונחים מרכזיים בתחום החברות, הכלכלה, שוק ההון ומה שביניהם.

דוחות כספיים – הבנה וניתוח

אחריות  הדירקטוריון לדוחות הכספיים ולדיווחים הנלווים אליהם – תיאור עסקי התאגיד – קבועה במספר חוקים, בחוק החברות ובתקנות שלו, ובחוק ניירות ערך ובתקנות שלו. כאשר הדירקטוריון דן בדוחות הכספיים לפני אישורם, הוא צריך להעסיק את עצמו בשני הרכיבים הבסיסיים בכל תפקיד: “מה” ו-“איך“. מה עלי לעשות; ואיך עלי לעשות את זה. מאחר שהדוחות הכספיים מהווים את הדיווח העיקרי של חברה לבעלי מניותיה ולציבור בכללותו, מירב מקרי התרמית נעשים בדוחות הכספיים. צריך לדעת שברוב המקרים קשה לגלות תרמיות מתוחכמות בדוחות כספיים. קשה עוד יותר לגלות תרמית כאשר לדירקטורים אין קשר שוטף עם הנהלת החברה ואין הם מעורבים באופן פעיל בעסקיה. הדירקטוריון, על-פי חוק, אחראי על התווית מדיניות החברה ופיקוח על ביצוע תפקידי המנהל … המשך קריאה »

תיעוד תהליכי קבלת החלטות בדירקטוריון – פרוטוקולים

החוק קובע חובת רישום פרוטוקול של ישיבות ואסיפות בעלי המניות והדירקטוריון, ונשאלת השאלה: מה יש לכלול בפרוטוקול?

מלבד מועד הישיבה ומקום כינוסה, יש כמובן לכלול בפרוטוקול את שמות המשתתפים. כמו-כן יש לכלול בפרוטוקול את כל ההחלטות שהתקבלו בישיבה. במקרה שהחלטה התקבלה ברוב-דעות יש לפרט את שמות התומכים בהחלטה והמתנגדים לה. בנוסף לכך יש לפרט את מהלך הישיבה ואת עיקרי הדברים שנאמרו בה.

פנקס כיס לדירקטורים

הסביבה העסקית הדינאמית והתחרותית, הוראות החוק המתעדכנות מעת לעת וחוסר הודאות הכלכלית, מציבים אתגרים חדשים ומורכבים בפני עבודתם ואחריותם של הדירקטורים.

כדי להקל עליכם להתנהל בהצלחה בדירקטוריון, תוכלו להיעזר בפנקס הכיס הכולל את שפת הדירקטוריון ומאפשר לכם לשאול את השאלות הנכונות במקומות הנכונים.

דגשים בתהליכי קבלת החלטות

דגשים בתהליכי קבלת החלטות

מטבע הדברים, דירקטוריון חברה, שאמון על התווית מדיניות החברה, נדרש לתהליך קבלת החלטות בכל אחת מישיבותיו. דיני חברות בעולם וביניהם חוק החברות, הגדירו כללים לגבי תהליך קבלת החלטות על-ידי הדירקטוריון, אך לא קבעו כיצד על נושאי משרה אחרים, שאינם דירקטורים, להפעיל את סמכותם.

אך לפני הכול, נשאלת השאלה האם: תהליך קבלת ההחלטות, הנו מדע או אמנות?

מודל DMSA: Decision Making Science & Art שפיתחנו, מספק תשובה לשאלה זו. מדובר בשילוב בין השניים ושילוב זה בלבד, הוא המפתח לתהליך קבלת החלטות מיטבי. החיבור בין יסודות הדיוק והשיטתיות הגלומות במדע, לבין היצירתיות והגמישות המצויות באמנות, הוא זה שיוצר אופטימיזציה של תהליך קבלת ההחלטות.

GPS בכניסה לדירקטוריון

GPS בכניסה לדירקטוריון

ידע הוא כוח, וכניסה לדירקטוריון חדש מחייבת את הדירקטור לתהליך למידה רציני שבאמצעותו תתבצע ההיכרות עם עולם התוכן של החברה ועם משמעות התפקיד. בחברות רבות מידי מכהנים דירקטורים אשר אינם מכירים את החברה, ההנהלה הפעילה שלה, פעילותה, קשריה העסקיים עם לקוחותיה וספקיה, ונושאים אחרים שהם חשובים לפעילות מיטבית של דירקטור.

עבודת הדירקטור היא עבודה מתמשכת במהלך כל השנה ואינה מסתכמת למועד ישיבת הדירקטוריון. אחת הטעויות הנפוצות בקשר לתפקיד הדירקטור הוא כי עבודתו מתחילה במועד בו התכנסו הדירקטורים לישיבה ומסתיימת עם התפזרות הישיבה