המודל היפני מהווה דגם מוביל בקרב מדינות מזרח אסיה.

הגישה היפנית מעמידה במרכז את עבודת הצוות בחברה, את הנאמנות ואת העברת המידע בין חלקי החברה. בניגוד לסגנון הניהול האמריקני המדגיש את אלמנט הפיקוח והיעדר האמון, הגישה היפנית דוגלת בשיתוף פעולה למען מטרה משותפת תוך הדגשת אמון הדדי.

מטבע הדברים שתי השיטות מעוניינות בתוצאות הכלכליות, אולם בניגוד לאמריקנים שמתמקדים בריווחיות (“קפיטליזם של בעלי המניות”) החברה היפנית מעמידה בראש מעייניה את יעילות הייצור ואת שמירת החברה כעסק חי וצומח (“קפיטליזם של החברה”).

בעוד שבארה”ב תפקוד החברה סובב סביב משקיעי ההון, ביפן הקהילה כולה היא שעומדת במרכז התמונה התאגידית. החברה איננה אך ורק ארגון כלכלי, אלא היא גם מוסד חברתי.

בדומה לקיים בגרמניה, גם ביפן מבנה הבעלות הטיפוסי בהונן של חברות הוא מרוכז ויציב. הרוב המכריע של בעלי המניות, בנוסף על היותם ספקי ההון של החברה הם גם ספקי החוב או שותפים עסקיים שלה. הם כמובן מעוניינים בהחזר נאות על ההשקעה שלהם בחברה, אך זוהי איננה הציפייה היחידה שלהם מהחברה, ולעתים היא אף איננה הציפייה המרכזית.

ככלל, האינטרסים של בעלי המניות היפנים בהצלחת החברה מורכבים הרבה יותר מאלו של בעל מניות שכיח בחברה אמריקנית.

יפן

בניגוד לבעלי מניות בחברות אמריקניות, המצפים לקבל דיבידנד כנגזרת של רווחים, בעלי המניות בחברות יפניות מקבלים דיבידנדים כנגזרת של ערך השקעתם בחברה. כאשר גובה הדיבידנד הממוצע נמדד מול שווי השוק של המניה, מתברר כי הוא מגיע רק כדי אחוז עד שניים משווי השוק של המניה. חלוקת הדיבידנדים בשיעור האמור מתבצעת כמעט תמיד, גם אם מצבה הכלכלי של החברה מחייב אותה ללוות כספים או למכור נכסים לשם חלוקת הדיבידנדים. בעוד שהדיבידנד בארצות-הברית הוא איתות על כדאיות ההשקעה בחברה, הדיבידנד ביפן הוא איתות על יציבות החברה ועל בריאותה הכלכלית. מעבר לכך, לא רק שבעלי המניות אינם מקבלים דיבידנדים ברמה שמשקפת את יתרותיה של החברה, הם גם אינם נהנים מהאפשרות למכור את מניות החברה בערכים גבוהים יחסית לשוויה הכלכלי של החברה. מעבר לזכות לקבל דיבידנד, בעלי המניות כמעט שאינם מעורבים בחייה של החברה. בניגוד למקובל בארצות-הברית, חברי הדירקטוריון  ביפן הם ברובם עובדי החברה, שהקדישו לה את הקריירה שלהם, הגיעו לעמדת ניהול בכירה ולבסוף גם מונו לדירקטוריון. קשה לזהות בהם שליחים של בעלי המניות, אלא, אם בכלל, שלוחים של ציבור העובדים שממנו באו. רק מיעוט חברי הדירקטוריון הם אחרים, כגון נציגים של בנק שהוא נושה גדול של החברה או נציגים של קבוצה ייחודית של בעלי מניות.

רמת הפיקוח של בעלי המניות על ההנהלה גדולה במיוחד, ותאורטית, בעלי המניות יכולים לפטר את חברי הדירקטוריון באמצעות הצבעה ברוב רגיל, אך בפועל הדבר איננו מתרחש. כנגזר ממבנה הבעלות המרוכז והיציב, לא מתקיימים ביפן התנאים ההכרחיים לשם קיומן של השתלטויות עוינות.

הניתוק בין האינטרסים של בעלי המניות ובין האינטרסים של נושאי המשרה בא לידי ביטוי גם בשיטת התגמול של מנהלים ביפן אשר איננה מבוססת, בדרך כלל, על בעלות במניות או באופציות למניות, אלא על משכורות ועל בונוסים, הקשורים ברמת הביצועים של החברה (להבדיל מרמת הביצועים של המניה).

ייחודו של המודל היפני איננו רק בצמצום החשיבות של בעלי המניות, אלא גם במקום המרכזי שתופסים העובדים.

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  •  דרום אפריקה דרום אפריקה חוק החברות החדש בדרום אפריקה אושר בממשלה בשנת 2008 אבל נכנס […]
  • צרפתצרפת ייחודו של המשטר והמבנה הנהוג בצרפת הוא בכך שהוא גמיש. החל משנת […]
  •  סין סין המקור החוקי בסין להקמה ולניהול חברות סיניות הוא חוק החברות […]
  •  גרמניה גרמניה המודל הגרמני משמש דגם חשוב לרבות ממדינות אירופה, כגון מדינות […]

השאר תגובה