1

חברות היי-טק וביו-טק מאופיינות בגיוון מניות גדול מאוד אשר נובע מהעובדה שחברות כאלה מגייסות הון למחקר ופיתוח במספר סבבים של גיוסי ההון, שהמשקיעים בכל אחד מהם אינם בהכרח זהים. כתוצאה מכך, יש סוגי מניות שונים, בהתאם לסבב בו הן הוקצו. למשקיעים בחברות אלה חשוב מאוד להיות מעורבים בהתנהלות המהותית של החברה בצד ההכרה בחשיבותם של המייסדים במיוחד כאשר מדובר בחברות הזנק (סטארט-אפ).

בעלי מניות

מניות בחברת היי-טק פרטית מאופיינות בזכויות עודפות במקרה של פירוק או במקרה שהמניות יירשמו למסחר בבורסה.

ניירות הערך המוקצים למשקיעים הם בדרך כלל מניות בכורה שניתנות להמרה למניות רגילות. הזכויות הצמודות למניות בכורה קבועות גם במסמכי היסוד של החברה. מחזיקי מניות הבכורה זכאים לקבל בדרך כלל בעת פירוק החברה, לפני כל בעלי המניות הרגילות, את סכום השקעתם, לעיתים תוספת כלשהי. מובן כי חלוקה כזו יכולה להתבצע רק לאחר פרעון כל חובות החברה לנושיה. יש חברות שנקבע בהן כי בעלי מניות הבכורה מקבלים דיבידנד כשאר בעל המניות, ובנוסך הם זכאים לקבל דיבידנד בכורה (אותו לא מקבלים בעלי המניות הרגילות).

מייסדי חברות היי-טק אשר מהווים חלק מבעלי המניות מחוייבים לרוב בתקופה הראשונה של החברה לא למכור את מניותיהם במשך תקופה מסוימת (“תקופת חסימה”). הדבר נעשה על מנת לאפשר למשקיעים הגנה על השקעתם על-ידי יצירת מחוייבות מתמשכת של המייסדים לחברה, ועל מנת שהמייסד לא יוכל למכור את מניותיו למתחרים. אם המייסד מבקש למכור את המניות שלו עליו לקבל אישור דירקטוריון. כמו כן לרוב המשקיעים בחברות היי-טק יש סעיף זכות לסירוב ראשון או לפחות זכות הצעה ראשונה במקרהשל מכר מניות החברה.

הסכמי ההשקעה קובעים מנגנונים שונים אשר מיועדים להעניק למשקיע שליטה מסויימת בחברה. לרוב מדובר בייצוג בדירקטוריון של החברה וחלוקת זכויות הצבעה ושליטה. נוסף על כך, הסכמי ההשקעה כוללים התחייבות של החברה לספק למשקיע מידע רב ודוחות כספיים וכן לבקש את אישור המשקיע לשם עשיית פעולות מסוימות. לרוב זכויות אלה פוקעות במועד ההנפקה הציבורית הראשונה.

בשל ריבוי המשקיעים, חברות היי-טק מאופיינות בהסכמי בעלי מניות ובהסכמי הצבעה (shareholders agreements) כתחליף גמיש יותר מתקנון החברה, והם כוללים לעיתים גם זכויות וטו. זכויות וטו, הן זכויות אשר רוב המשקיעים בחברות הייטק דורשים, ויישומן שונה, יש העושים זאת באמצעות זכות וטו באסיפה של בעלי המניות, יש העושים זאת באמצעות דרישה לקבלת רוב מיוחס (למעלה מרוב רגיל) להחלטות מסויימות של הדירקטוריון בדירקטוריון. גם זכויות הווטו מוגבלות עד להנפקה ציבורית, משוום שהן לא מקובלות בשוק ההון ומשום שלא ניתן לכפות אותן בחברה ציבורית.

הדירקטוריון

הרכבו של הדירקטוריון משקף גם הוא את המשקיעים בחברות היי-טק, כך באמצעות נציגות בדירקטוריון המשקיע יכול לפקח על פעילות החברה ולתרום לה מניסיונו. קרנות הון סיכון רואות חשיבות רבה בנציגות בדירקטוריון, בעיקר מתוך רצון כן להשתתף במתרחש בחברה ולעזור להנהלה להוביל את החברה קדימה וכן לצורכי בקרה על הניהול.

ריבוי המשקיעים מוביל לקבוצות דירקטורים מטעם סוגים שונים של בעלי מניות, שלהם זכויות חתימה.

בחברת היי-טק ישש חשיבות רבה לשני היבטים: הראשון, הקניין הרוחני של החברה, והשני, תזרים המזומנים של החברה. הקניין הרוחני הוא הנכס המרכזי ביותר של חברת היי-טק / ביו-טק, ולעתים הוא הנכס היחיד שלה. לכן, על הדירקטוריון להבטיח כי הקניין הרוחני יישמר היטב, יירשם על-שם החברה (בין כפטנט ובין אחרת), שתיעוד שלו יישמר בידיים נאמנות, ועוד.

נושא תזרים המזומנים הוא מהותי ולעתים קריטי בחברת היי-טק. הסיבה לכך היא שבניגוד לחברות עסקיות רגילות, לחברת היי-טק אין בדרך-כלל הכנסות והיא “חיה” על גיוסי ההון ממשקיעים. נושא זה מחייב הגדרה ברורה של תקציב החברה, מדיניות שמרנית של הוצאות, ועריכה מתמדת של דוח תזרים מזומנים חזוי (הערה: הדברים כאן אינם מיוחדים רק לחברת היי-טק, ראוי להקפיד עליהם גם בחברות אחרות).

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  •  סין סין המקור החוקי בסין להקמה ולניהול חברות סיניות הוא חוק החברות […]
  • ארה”בארה”ב בארה"ב קיים חוק פדראלי Federal Law המחייב את כלל המדינות. בהקשר […]
  •  תאגידים קיבוציים תאגידים קיבוציים רוב הפעילות של תאגידים הקיבוציים מאוגדות כאגש"ח – אגודה שיתופית […]
  • חברות אג”חחברות אג”ח חברת אג"ח הינה חברה פרטית שהנפיקה איגרות חוב לציבור בבורסה, אך […]

השאר תגובה