הנחיות בורסת ASX  לענייני ממשל תאגידי, קובעות כי לדירקטורים החיצוניים יהיה רוב בכל חברה ציבורית, כולל יו”ר דירקטוריון חיצוני.

שיטת המשפט האנגלו-אמריקנית, שעליה מתבסס גם חוק החברות הישראלי, הנה גם המודל הנהוג באוסטרליה וניו-זילנד. בשתי מדינות אלו, ההוראות בדבר ממשל תאגידי קבועים בקודים, ואימוצן של הנורמות הוא וולונטרי. יחד עם זאת, החברה נדרשת לגלות לציבור, במסגרת הדיווח שלה, האם אמצה את ההוראות המומלצות ואם לא, להסביר מדוע.

אוסטרליה

תוכן קשור שעשוי לעניין אותך

  • חברות ציבוריות חברות ציבוריות חוק החברות קובע כי חובה למנות יו"ר דירקטוריון בחברה ציבורית. […]
  •  אנגליה אנגליה הקוד המשולב שאומץ באנגליה (Revised Combined Code 2003) ממליץ כי […]
  •  דרום אפריקה דרום אפריקה חוק החברות החדש בדרום אפריקה אושר בממשלה בשנת 2008 אבל נכנס […]
  • חברות אג”חחברות אג”ח חברת אג"ח הינה חברה פרטית שהנפיקה איגרות חוב לציבור בבורסה, אך […]

השאר תגובה